< ::.www.inthailand.biz ::.,ทัวร์,แพคเก็จทัวร์,สถานที่ท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว,โรงแรม,รีสอร์ท,โรงแรมกรุงเทพฯ,tour,thai tour,thailand tourism,Tourism tour

 
 
 
   
 
 
 
   
 


ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน,ทัวร์อันดามัน,แพคเก็จทัวร์อันดามัน,แหลงท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,thailand tour,tourism        ทัวร์,ท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว,thailand tour,tourism,thailand tourism,tourism tour     

 

           
โปรแกรมนำเที่ยว "ระนอง-ทะเลอันดามัน-หมู่เกาะสุรินทร์"

ขอเสนอแพคเก็จทัวร์สุดพิเศษ  นำท่านท่องทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตอนใต้ ดินแดนที่ซึ่ง       โอบล้อมด้วยม่านน้ำทะเลสีเขียวมรกต  ผสมผสานกับสีฟ้าคราม  หาดทรายขาวสะอาด  กลิ่นอายของความสดชื่นท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์  พร้อมนำท่านท่องโลกใต้ทะเล  ชื่นชมความงดงามของสีสันดอกไม้ทะเล  แนวปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิด  ปิดท้ายโปรแกรมกับการเที่ยวชมสถานที่สำคัญอีกมากมายพร้อมบริการอันแสนประทับใจ  เราพร้อมที่จะนำท่านไปสัมผัสและจดจำอย่างมิรู้ลืม

วันแรก             (ระนอง-วิคตอเรียพอยท์-สวนรุกขชาติทักษะวาริน-หาดชาญดำริ)

01.00 น.                  ออกเดินทางจากจุดนัดพบ  สมาชิกสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถอาทิ  ร้องคาราโอเกะ เล่นเกมส์  ชมภาพยนตร์บนรถ                                 พร้อมได้รับการบริการบนรถจากพนักงานของเรา
07.00 น.                  นำสมาชิกรับประทานอาหารเช้า ที่จ.ระนอง
08.00 น.                  เดินทางสู่วิคตอเรียพอยท์  หรือเกาะสอง  ดินแดนในฝั่งสหภาพพม่า  โดยมีแม่น้ำกระบุรีเป็นพรมแดนกั้นไว้                                  เยี่ยมชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของพม่า ชมเจดีย์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของพม่า ณ                                 วัดปิดอเอ  เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก  อาทิเช่น  พลอย  เครื่องหวาย                                  เครื่องเขินพม่า  ฯลฯ  สมควรแก่เวลานำสมาชิกเดินทางกลับมายังจ.ระนอง นำสมาชิกพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.                  พักผ่อนกายอาบน้ำแร่  แช่น้ำอุ่น  จากแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่นำไปผ่านพิธีพุทธา- ภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์                                  เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ  5                                  รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนรุกขชาติรักษะวาริน
15.00 น.                  พาสมาชิกเข้าที่พัก  พักผ่อนเดินเล่นชายหาดในยามเย็นตามอัธยาศัย  ชมทัศนียภาพจากมุมไกลของ                                                บ่อนคาสิโนที่เกาะสนและวิคตอเรียพอยท์หรือเกาะสอง                                  (สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังบ่อนคาสิโนที่โรงแรมอันดามันคลับ  บนเกาะสน                                  สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ในที่พัก)
18.30 น.                  สมาชิกรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันในที่พัก      
                                (พักที่จันทร์สมบีช  รีสอร์ท  ริมหาดชาญดำริหรือเทียบเท่า)

วันที่สอง        ( หมู่เกาะสุรินทร์-ดำน้ำชมความงามใต้ทะเล )     

ทัวร์,แพคเก็จทัวร์,สถานที่ท่อเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว,tour,thai tour,thailand tourism       ประการัง,ทัวร์,แพคเก็จทัวร์,สถานที่ท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว,tour,thai tour<thailand tour,thailand tourism,tourism tour

06.00 น.                  สมาชิกรับประทานอาหารเข้าในที่พัก จากนั้นเดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร (                                 ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา )
10.30 น.                  ถึงเกาะสุรินทร์เหนือ มีห้องน้ำ ร้านสวัสดิการไว้บริการ ชายหาดที่นี่จะเงียบสงบ                                   จากนั้นพานั่งเรือรอบเกาะและพักดำน้ำกันที่ปากอ่าว   อ่าวมังกรพื้นที่สงวนสำหรับการอนุรักษ์เต่าทะเล                             อ่าวสุเทพ                                สวนใต้ทะเลน้ำนิ่งใสแจ๋วมองไปกว้างสุดตาปะการังแถวนี้ยังหลากหลายขึ้นปะปนกันบ้างก็ปะการังก้อนบ้างก็ปะการังเขากวางพุ่ม                          อ่าวเต่าจุดดำน้ำชั้นยอดของเกาะสุรินทร์ บางคนเรียกกองหินเหลือง บริเวณนี้มีทั้งแนวปะการังและกองหินบนพื้นสลับกัน
12.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน
13.00 น.                  ร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติที่อ่าวช่องขาด สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย และดำน้ำตื้นที่อ่าวไม้งาม   สัมผัสกับฝูงปลานานาชนิด  ปะการังที่สวยงาม เช่น ปะการังแผ่นตั้ง  ปะการังเห็ด  ปะการังเขากวางและปะการังก้อน
17.00 น.                  เดินทางกลับถึงฝั่งจ.รพังงา  จากนั้นนำสมาชิกออกเดินทางต่อไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่จ.สุราษฎร์ธานี                                  หลังอาหารนำสมาชิกเดินทางกลับ สมาชิกพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สาม
เวลา  05.00 น.         เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

พิเศษราคาท่านละ              บาท

อัตรานี้รวม
1. รถบัสปรับอากาศ  2 ชั้น 8 ล้อ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
2. ค่าโรงแรมที่ระนอง  1 คืน  ห้องปรับอากาศเตียงคู่  พักห้องละ  2  คน 
3. ค่าเรือนำเที่ยว  ค่ารถและค่าเอกสารผ่านแดนเกาะสอง
4. ค่าเรือนำเที่ยว  และค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
5. ค่าอาหาร  6  มื้อ   (เช้า 2 มื้อ+กลางวัน 2 มื้อ+เย็น 2 มื้อ)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
7. ค่าเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง  (ยกเว้นแอลกอฮอล์)
8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว พร้อมทีมงานต้อนรับตลอดเส้นทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 100,000 บาท       


*หมายเหตุ      - โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ      

 

ฟรี หมวกกันแดดสวยๆสำหรับทุกที่นั่ง

           

 


สนใจราคาพิเศษตอนนี้ รีบติดต่อเราเลย ที่ : 02 941 0700.
Fax. 02 941 3900.

 

 


 

 
Vespire travel & Agentcy  Co.,Ltd.